Πότε δυστυχούμε 😟 άραγε;

(=”Πολλά βάσανα, πολύ δυστυχία επέρχεται όταν  παίρνετε κάθε σκέψη που έρχεται στο κεφάλι σας για αληθινή.” Eckhart Tolle)