Ευγένεια… 😊το φωτεινό μας ξίφος απέναντι στην αγένεια…(εικόνα)

        (=Να είστε ευγενείς 💖 με τους αγενείς ανθρώπους… Αυτοί το χρειάζονται πιο πολύ…😉)