Καλοκαίριιιιι!!!!🍉🍐🌞🍑 🍈 ☀

Εν  μέσω καλοκαιριού (ναι ναι «εν ΜΕΣΩ», καλά το διαβάζετε, «Έτσι Είναι Αν Έτσι Νομίζετε» έγραψε o καλός μου ο  Pirandello,  άρα έτσι είναι για μένα που έτσι νομίζω….χιχι 😎), Continue Reading →