Ζω = ;;; …! (εικόνα)

Gallery

This gallery contains 1 photo.

  (Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ζούμε  είναι αν αναπτυσσόμαστε. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αναπτυσσόμαστε είναι αν αλλάζουμε. Ο μόνος τρόπος που μπορόύμε να αλλάζουμε είναι αν Continue Reading →