Είμαστε 🍎🍊🍉ό,τι🍅🍆🍐 τρώμε! 🍒🍍🍇

Συζητούσαμε πρόσφατα με το παρεάκι περί διατροφικών συνηθειών με αφορμή ένα σχετικό σεμινάριο. Καταλήξαμε στο “παν μέτρον άριστον” και στο “είμαστε ό,τι τρώμε”, μια και 😉όσο πιο ποιοτική η βενζίνη, Continue Reading →